– Viktig med kompetanseheving for innvandrere

LIMs generalsekretær, Sylo Taraku, ser bekymringsfullt på utviklingen.
Foto: Privat
Sylo Taraku i tankesmien Agenda mener at vi må tenke litt annerledes og mer offensivt, spesielt når det gjelder innvandrere og de eldre.

– Taraku ser potensialet i flere grupper: Unge som ikke fullfører videregående, innvandrere som kommer sent i jobb eller slutter tidlig, og eldre som pensjonerer seg tidlig, skriver seniorpolitikk.no.

I henhold til innvandrergruppen mener han videre at det må settes inn minst like mye krefter som i dag brukes på å få innvandrere inn i arbeid, på å finne ut hvorfor så mange faller tidlig ut.

Taraku oppsummerer fire hovedårsaker til at innvandrere ofte slutter tidlig i jobb:

– Flere har løs tilknytning og mangler fast jobb
– Det er lavt betalte jobber
– Mange mangler de kvalifikasjonene nødvendig for å kunne omstille seg
– De mangler nettverk for å finne andre jobber

Må spisse tilbudene
Løsningen på problemet er ifølge Taraku «sterkere tilknytning og muligheter for faglig utvikling, fagbrev og høyere lønn», melder seniorpolitikk.no.

Videre handler det om å tilpasse og å spisse opplæringen, ettersom det i dag brukes store ressurser på kursing og praksisplasser.

– Ta heller utgangspunkt i hva som fins av muligheter der folk bor, og gi opplæring på det. Norsk utdanning eller å supplere med norsk utdanning, er dessuten en døråpner. Norske arbeidsgivere tenker på produktivitet og risiko, de er ikke rasister.

Taraku fortsetter:

– Vi kan ikke vite hva arbeidsgivere tenker, og det er ikke sikkert at rart navn er årsaken til at noen ikke får jobb. Men arbeidslivet må ta litt mer ansvar om vi skal lykkes. Hvorfor importerer Norge arbeidskraft når vi har den her?