– Nødt til å avvise slike holdninger kontant

Utdanningsforbundet, og deres amerikanske kolleger i AFT (American Federation of Teachers) kommer med sterk kritikk av president Donald Trump og hans utsagn hvor han brukte uttrykte "møkkaland" om Haiti, El Salvador og flere land i Afrika.
Foto: Claudio Castello
Lærerorganisasjoner mener Donald Trumps uttalelse om at han ønsket flere innvandrere fra Norge i stedet for fra"drittland" ("shithole countries") i Latin-Amerika og Afrika, er uakseptabel. 

Utdanningsforbundet og den amerikanske lærerorganisasjonen AFT har kommet med en fellesuttalelse om utspillet.

I uttalelsen har de skrevet at Trumps kommentarer om at han heller vil ha innvandring fra Norge enn fra «drittland som Haiti, El Salvador og land i Afrika», er rasistiske og helt uakseptable, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.

– Vi må avvise slike holdninger kontant. Her hjemme ser vi også tilløp til gruppetenkning og fremmedfrykt. Som lærere har vi et spesielt ansvar for å utvikle unge menneskers evne til kritisk tenkning og etiske refleksjoner om egne valg. Derfor er det viktig at vi toner flagg i slike saker, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

I etterkant av uttalelsen, har Trump nektet for å ha brukt den vulgære betegnelsen. Samtidig har lærerorganisasjonene ingen tro på presidentens forsøk på å benekte uttalelsene.