Flest flyktninger i fattige land

0Shares

Hele 72 prosent av flyktningene i verden befinner seg i fattige land, fastslår FNs høykommisjonær for flyktninger (UNHCR).


De 10 siste årene, det vil si mellom 1992 og 2001, kom 86 prosent av verdens flyktninger fra utviklingsland, samtidig som disse landene også ga asyl til 72 prosent av den globale flyktningbefolkningen. UNHCR regner med at det til sammen er rundt 12 millioner flyktninger i verden. I tillegg kommer rundt 6,3 millioner internt fordrevne, det vil si personer som flykter innenfor eget land.


Det landet som flest flyktet fra i 2001 var Afghanistan. Rundt 3,8 millioner mennesker valgte å forlate Afghanistan i 2001. Dette har nå snudd, og i 2002 har 1,8 millioner afghanere valgt å reise hjem igjen, de fleste fra Pakistan og Iran.



















































De 10 største flyktninggruppene i 2001


Opprinnelsesland


Største mottakerland


Totalt


Afghanistan


Pakistan og Iran


3 809 600


Burundi


Tanzania


554 000


Irak


Iran


530 100


Sudan


Uganda, Etiopia, D.R. Kongo, Kenya,
og Den sentralafrikanske republikk


489 500


Angola


Zambia, D.R. Kongo og Namibia


470 600


Somalia


Kenya, Yemen, Etiopia, USA og Storbritannia


439 900


Bosnia-Hercegovina


Jugoslavia, USA, Sverige, Danmark og Nederland


426 000


D.R. Kongo


Tanzania, Kongo, Zambia, Rwanda og Burundi


392 100


Vietnam


Kina og USA


353 200


Eritrea


Sudan


333 100