Polakker negative til utvisning av polsk diplomat

Konsul Slawomir Kowalski (andre fra venstre) takker det polske utenriksdepartementet for prisen han fikk for å være den beste polske konsulen i 2016. I dag er han utvist fra i Norge.
Foto: msz.gov.pl
Det koker i kommentarfeltene på polske sosiale medier. Hvorfor vil Norge kaste ut en polsk diplomat?

Mandag 21. januar fikk konsul Slawomir Kowalski ved den polske ambassaden i Oslo beskjed om å forlate landet innen tre uker. Han er ikke lenger velkommen i Norge, bestemte Utenriksdepartementet.

Hadde ikke valg
– Departementets vurdering er at hans opptreden ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat. Det har vært gitt flere advarsler gjennom innkalling, og når dette ikke har ført frem, kan vi dessverre ikke se at vi nå hadde noe annet valg enn å be om at denne diplomaten avslutter sin tjeneste i Norge, sier UDs pressetalsperson, Ane Haavardsdatter Lunde.

Blant polakker i Norge er det mange som mener at Norges beslutning er diskriminerende. Diskusjonen går intenst og høylytt på sosiale medier.

Mange polakker i Norge stiller seg kritisk til konsulen: – Denne mannen tror at diplomatisk immunitet betyr at han står utenfor loven. Bra at han ble bedt om å forlate bygget, særlig fordi han forårsaker vold mot barn. Hurra politi! skriver en polakk på Facebook.
Foto : skjermdump fra Facebook

Diskusjonen går intenst og høylytt på sosiale medier.

– Vet dere hva? Dette er vår konsul. Om han har rett eller ikke, vi kan ikke dømme han. Siden vi bor i utlandet, burde vi støtte hverandre. Hvis nordmenn kan gjøre hva de vil med en konsul, da kan de gjøre det også med meg og deg, skriver en polsk kvinne fra Lillehammer på Facebook.

Vil ikke kalle konsulen hjem
Så kom svaret fra den polske utenriksministeren. Polen ser ikke grunn til å kalle konsul Kowalski hjem til Polen. Han skal få bli i Oslo som konsul frem til hans periode avsluttes i juni.

Responsen fra den polske utenriksministeren ble også møtt med delte reaksjoner. Mange norsk-polakker spekulerer i at utvisningen er et svar på at Polen ga beskyttelse til norske Silje Garmo i desember i fjor. Garmo rømte fra Norge fordi hun fryktet at barnevernet skulle frata henne omsorgen for datteren.

– Jeg er stolt av reaksjonen til polsk UD, skriver en polsk familiefar fra Drammen.

Mange klager
Som begrunnelse for utvisningen melder UD om en rekke klager på konsulens oppførsel:

– Klagene går blant annet ut på truende og til dels voldelig oppførsel mot offentlige tjenestemenn, og at han har hindret dem i deres arbeid. Han har også nektet å etterkomme pålegg fra politiet, sier UDs pressetalsperson, Ane Haavardsdatter Lunde.

Norsk etternavn ikke polsk nok
En av dem som klagde på den polske tjenestemannen var en polsk kvinne som giftet seg med en nordmann. Hun vil forbli anonym overfor Utrop, siden hun har opplevd krenkelse fra andre polakker i Norge etter å ha uttalt seg kritisk om konsulen.

Ny sivilstatus og nytt etternavn betydde at hun trengte nytt pass. Men den polske konsulatavdelingen i Oslo ville ikke ta imot søknaden hennes.

– Til slutt godkjente de søknaden og jeg fikk nytt pass. Men navnet mitt ble stavet feil. Forklaringen jeg fikk var at de ville stave etternavnet mitt etter polsk uttale. Da hadde det gått to år uten at jeg fikk ordnet med passet mitt.

Ifølge kvinnen hadde konsulen sagt at fordi hun hadde skiftet til et norsk etternavn, burde hun bytte statsborgerskap, også. Det gjorde hun til slutt.

– Det var synd. Jeg hadde ikke lyst å bytte statsborgerskap. Men jeg ble lei. Mine barn har kun norsk pass, forteller hun. Da hennes advokat ringte UD for å klage på konsulen, fikk hun høre at hun var en av mange.

Forble rolig
Bare tre dager etter den norske beslutningen om å utvise Kowalski, dukket det opp en video på sosiale medier. Videoen viser opptak fra en konflikt med norsk politi på Hamar i sommer, hvor politiet nekter han adgang til et bygg.

I videoopptaket, tatt av konsulen selv, hører vi hvordan han snakker rolig med den norske tjenestemannen. Han siterer Wienkonvensjonen. Politimannen svarer at han ikke har hørt om den.

Mange mener at hendelsene den dagen er den direkte årsaken til at Kowalski nå er bedt om å forlate riket.

Se videoen fra politiaksjonen her.

Noen seere mener episoden er maktmisbruk fra politiets side, andre kritiserer konsulen.

– Denne mannen tror at diplomatisk immunitet betyr at han står utenfor loven. Bra at han ble bedt om å forlate bygget. Hurra politi! skriver en polsk mann i kommentarfeltet.

Persona non grata
– Foreløpig ser det ut til at Norge ønsker at Polen frivillig kaller diplomaten tilbake. Dette er for å unngå signaleffekten av å formelt erklære vedkommende persona non grata, forklarer stipendiat fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jørgen Skjold.

I diplomatisk språk, betyr persona non grata at en diplomat er uønsket og skal forlate landet. Diplomatiske utsendinger må godkjennes av mottakerlandet. Slik godkjennelse kan når som helst trekkes tilbake og mottakerlandet trenger ikke begrunne hvorfor dette gjøres. Normalt vil myndighetene kun gå til et slikt drastisk skritt for å signalisere misnøye overfor diplomatens avsenderland.

– Det spesielle her er at det er snakk om en diplomat fra en alliert stat og at denne staten gir signaler om å ikke akseptere Norges beslutning uten videre, sier Skjold.

– Hva skjer hvis konsulen blir erklært persona non grata?

– Dersom det er dette som skjer til sist, vil det nok ikke ha dramatiske konsekvenser for forholdet mellom Polen og Norge på lang sikt, men at det vil skape friksjon med det sittende styret der er klart.

Ifølge Skjold, som EU-borger kan Kowalski i utgangspunktet ikke kastes ut av landet.

– Oppholdsretten for EU-borgere i Norge er svært sterk og det kreves sterke grunner for utkastelse. Med mindre dette foreligger, vil han kunne fortsette å arbeide eller å søke arbeid i Norge, men altså ikke som diplomat.

Polsk ambassadør til Utrop: – Polakkene er godt integrert