Dømt for kvinnelig omskjæring i Storbritannia

Britiske helsemyndigheter har registrert over 18.000 tilfeller av kvinnelig kjønnslemlestelse.
Foto: Jessica Lea / UK Department for International Development
For første gang har en britisk domstol idømt straff for kvinnelig omskjæring.

Det er en kvinne fra Uganda, mor til en tre år gammel jente, som før helgen ble dømt for kvinnelig omskjæring i London, melder avisen The Independent. Dette er første gang dette skjer ved en britisk rett.

Straffeutmålingen fastsettes 8. mars i år.

Trodde ikke på kvinnen
Saken kom opp da moren ringte nødhjelpsetaten på grunn sterk blødning hos datteren. Sykehuspersonellet varslet politiet da de ikke trodde på forklaringen om at blødningen skyldes at datteren hadde falt fra kjøkkenbenken og ned på en skapdør.

Til tross for at britiske myndigheter ikke har klart å få domfellelse for en eneste sak til nå, er mørketallene etter all sannsynlighet store.

Siden 2015 har det britiske helsevesenet registrert over 18.000 tilfeller av kvinnelig kjønnslemlestelse, hvorav man antar flesteparten er av eldre dato og fant sted i andre land. Den første britiske lovgivningen mot kvinnelig omskjæring kom i 1985, med utvidelser i 2003 og 2015, ifølge The Independent.

Ingen domfelt i Norge
I Norge har ingen blitt domfelt til nå, til tross for at mer enn femti saker er blitt fremmet for påtalemyndighetene etter at loven mot kjønnslemlestelse i 2005 ble utvidet til å omfatte avvergeplikt.

Fakta om kjønnslemlestelse (Norad)