Vet for lite om unge og skeive asylsøkere

Forside fra rapporten Alene og Skeiv, utført på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.
Foto: Illustrasjonsbilde
Ansatte ved flyktningmottak ønsker bedre kunnskaper om seksualitet hos skeive, mindreårige asylsøkere, ifølge rapport som lanseres i dag.
0Shares

Det er behov for at ansatte på omsorgssentre og mottak i større grad snakker med enslige mindreårige asylsøkere om variasjoner i kjønn og seksualitet. Det viser en ny studie om livssituasjonen til skeive enslige mindreårige asylsøkere. 

Studien belyser livssituasjonen til skeive som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. 

Mobbing og ensomhet

Ifølge studien opplever mindreårige asylsøkerne mobbing, trakassering, overgrep, utfrysing, ensomhet og isolasjon på omsorgssentre og asylmottak. Særlig enslige mindreårige som bryter normer for kjønnsuttrykk har opplevd negative reaksjoner fra andre beboere.

Studien er utført av på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Last ned hele rapporten (PDF)