Regjeringen har åpnet opp for å hente 200 asylsøkere fra EU

Norge skal avlaste europeiske land som er «særleg berørt av migrasjonen over Middelhavet».
Foto: UNHCR
Justisminister Emile Mehl (Sp) har lovet å avlaste EU-landene.
1Shares

127.200 flyktninger og migranter har kommet til Italia hittil i år – i samme periode i fjor kom det kun 66.200.

Regjeringen sluttet seg til det som heter EUs midlertidige solidaritetsmekanisme for middelhavslandene i fjor høst:

Norge skal avlaste europeiske land som er «særleg berørt av migrasjonen over Middelhavet», skrev Justisdepartementet i en instruks som blei sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politidirektoratet (POD) rett før jul, skriver Vårt Land tirsdag.

Avtalen Norge gjorde med EU omfatter flyktninger som kommer til Italia, Hellas og Kypros. Regjeringa sier at Norge kan ta inntil 200 personer som er reelle asylsøkere, som er enslige mødre, kvinner, barnefamilier og personer med bånd til Norge.

Assisterende direktør Torun Mølstad i beskyttelsesavdelingen i UDI forteller Vårt Land at få på Italia-kvoten har kommet til Norge:

– Når det gjelder de 200 som skal relokaliseres fra europeiske land til Norge, så fordeler de seg slik: 75 fra Hellas, 75 fra Italia og 50 fra Kypros. Mange av disse har ankommet Norge, men ikke alle. Fra Hellas har alle ankommet, og fra Kypros mangler det fire. Fra Italia har vi derimot bare fått presentert to kandidater så langt, og sakene deres er enda ikke ferdigbehandlet.

Over 2000 mennesker har omkommet eller er savnet etter å ha forsøkt å ta seg til Europa over Middelhavet hittil i år.