Nasjonalforsamlingen avviser Macrons innvandringslov

Søndag sa president Emmanuel Macron at det å begrense retten til asyl ville være en stor feil, og at Frankrike vil fortsette å gi asyl til folk som er truet i sitt hjemland.
Den franske nasjonalforsamlingen avviste mandag president Emmanuel Macrons forslag til ny innvandringslov.
Innenriksminister Gérald Darmanin tilbød seg å gå av etter det uventede nederlaget, men Macron ba ham i stedet jobbe videre med nye forslag for å få en effektiv innvandringslov vedtatt.

Loven var opprinnelig en blanding av tiltak for å deportere flere papirløse innvandrere og tiltak for å bedre innvandreres kår ved å forbedre integreringen.

Men etter behandling i senatet, som kontrolleres av de konservative, var fokuset i loven skiftet sterkt i retning strengere håndhevelse. Et forslag om å avvise loven uten debatt fremmet av De grønne fikk støtte både fra venstresiden og høyresiden til Marine Le Pen.

Loven tar sikte på å innføre raskere behandling av asylsøknader og normalisering av situasjonen til papirløse innvandrere i sektorer med mangel på arbeidskraft. Men også raskere deportering av utlendinger som anses som farlige. Den ville også gjøre familiegjenforening vanskeligere og begrense tjenestene som papirløse kan benytte seg av.

Søndag sa Macron at å begrense retten til asyl ville være en stor feil, og at Frankrike vil fortsette å gi asyl til folk som er truet i sitt hjemland.

Loven, som ble avvist med 270 mot 265 stemmer, kan nå sendes tilbake til senatet eller trekkes helt tilbake.