Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom etter forrige krise

Norske barn med bare en forsørger har over fem ganger større sjanse for å havne i fattigdom enn barn med to forsørgere, fremgår det av UNICEF-rapporten.
Foto: Pixaby
Mens land som Polen og Slovenia greide å redusere familiefattigdom med 30% eller mer, økte den i Norge med over 10% etter forrige finanskrise og frem til 2021. Det viser en ny UNICEF-rapport.

Den nye rapporten «Child Poverty in the Midst of Wealth» er laget av UNICEFs forskningsinstitutt Innocenti. Hensikten har vært å se på landenes innsats for å få ned familiefattigdom i årene etter forrige finanskrise 2008-2010, og frem til den nye økonomiske krisen som startet 2020.

Den avslører at Norge ikke klarte å redusere familiefattigdom til tross for økonomisk vekst etter forrige finanskrise.

Mens land som Polen og Slovenia reduserte familiefattigdommen med over 30%, økte den i Norge med over 10% frem til 2021.

Norge rangeres på 35. plass av 39 OECD- og EU-land når det gjelder å løfte barn ut av fattigdom i denne perioden.

Brukte ikke muligheten godt nok

I pressemeldingen står det at de fleste land opplevde en stabil økonomiske vekst i perioden 2014-21. Likevel brukte ikke alle rike land, som Norge, denne muligheten godt nok til å prioritere tiltak som kunne redusert familiefattigdommen.

– En tapt mulighet for Norge og mange andre rike land til å tette gapet etter forrige resesjon og bygge gode sosiale støtteordninger for barnefamilier før neste krisen, sier rapporten.

– Selv om tidene ble stadig bedre her i Norge etter den forrige økonomiske krisen, bygget ikke myndighetene opp gode sosiale støtteordninger tidsnok til å ruste oss for en ny krise. Som vi jo ser i dag, rammer den nye krisen lavinntektsfamilier ekstra hardt, sier direktør for barns rettigheter, Kristin Oudmayer, i UNICEF Norge.

– Hadde regjeringen valgt å prioritere lavinntektsfamilier høyere i denne tiårs-perioden, kunne enda flere barn hatt et bedre liv nå, sier hun.

1 av 8 barn i Norge i fattigdom

Rapporten peker på at selv om økonomien forbedret seg, ble ikke effektive tiltak for å bekjempe familiefattigdom implementert i tide. I 2019-2021 levde 12% av norske barn i relativ fattigdom, noe som tilsvarer 1 av 8 barn.

– Dette er altfor høye tall. Forskning viser at det å vokse opp i fattigdom kan følge barnet livet ut.Det påvirker barnas mulighet til å lykkes på skolen, ha god helse, sunt kosthold og å være med på fritidsaktiviteter. Og det er skambelagt og gir barna mindre håp for framtiden, sier Oudmayer.

Norske barn med bare en forsørger har over fem ganger større sjanse for å havne i fattigdom enn barn med to forsørgere, fremgår det også av UNICEF-rapporten.

Norge rangeres likevel som nummer 5 i lav familiefattigdom blant 39 land i perioden, etter Danmark, Slovenia, Finland, og Tsjekkia.

Rapporten foreslår økte barnetrygder som et effektivt tiltak, men understreker at dagens nivå ikke er tilstrekkelig for å løfte alle barn ut av fattigdom. UNICEF påpeker også at barnetrygden er relativt lav i forhold til økte levekostnader, og at 110.000 barn i Norge fortsatt lever i fattigdom.