Paven ber romfolket om unnskyldning

Pave Francis ba forrige uke om unnskyldning for kirkens medvirkning til diskriminering og mishandling av romfolk i Europa.
Foto: Nacho Arteaga / Unsplash
Pave Francis har bedt om unnskyldning for Den katolske kirkens medvirkning til diskriminering og mishandling av romfolk. Unnskyldningen betyr mye, ifølge norske romfolk. 

Under Pavens offisielle besøk til Romania i slutten av mai, fremsa han på vegne av Den katolske kirke en unnskyldning til romfolket “For alle de gangene opp gjennom historien hvor vi har diskriminert, mishandlet eller sett ned på dere”,

I talen til representanter for romfolket sa han også:

“Historien viser oss at også kristne, inkludert katolikker, ikke er fremmede for slik ondskap. Jeg ønsker å be om tilgivelse for dette. Jeg ber om tilgivelse – i Kirkens og i Herrens navn – og jeg ber om tilgivelse fra dere.” Se hele Pavens tale (vaticannews.va)

Unnskyldningen fra Paven viser oss anerkjennelse som mennesker og at vi har rettigheter som alle andre.

– Anerkjennelse som mennesker

Robert Lorentsen, rådgiver ved romsk kultur og ressurssenter i Oslo, kommenterer:

– Jeg ser på uttalelsen fra paven som en offentlig unnskyldning til alle romfolk i Europa. Det er bra at Den katolske kirken har kommet med en unnskyldning og erkjent at den har gjort urett. Det betyr at vi nå kan se fremover. Unnskyldningen fra Paven viser oss anerkjennelse som mennesker og at vi har rettigheter som alle andre. Unnskyldningen betyr mye for oss.

Den norske regjeringen beklaget

Romfolket i Romania utgjør omkring 10 prosent av landets befolkning på 20 millioner. Mange er marginalisert og lever i fattigdom. Romfolk blitt utsatt for århundrer med diskriminering i Romania og andre land. 

I 2015 beklaget statsminister Erna Solberg på vegne av den norske regjeringen den rasistiske ekskluderingspolitikken som ble ført overfor norske rom i tiårene før og etter andre verdenskrig. 

Det antas at en halv million romfolk fra hele Europa ble drept av nazistene under annen verdenskrig.

800 romfolk i Norge

Ifølge Store norske leksikon er rom den offisielle betegnelsen i Norge på den folkegruppa som tidligere ble omtalt som sigøynere. Det er betegnelsen «rom» som er brukt i alle offentlige dokumenter som gjelder nasjonale minoriteter. I dagligtale er det imidlertid vanlig å bruke rom for å betegne migrantene fra Romania.

Det bor i underkant av 800 norske romfolk i Norge.

Kommunikasjonavdelingen ved Den katolske kirke i Norge har ikke respondert på Utrops henvendelse om kommentar til saken.