Mexico og Venezuela enige om retur av migranter

Den mexicanske regjeringen har forpliktet seg til å gi en sum tilsvarende 110 dollar i måneden til migranter som oppholder seg i landet.
Foto: Sara Prestianni/Noborder Network, Flickr.com
Mexico og Venezuela har inngått en avtale om retur av migranter, opplyste den mexicanske utenriksminister Alicia Barcena torsdag.

Regjeringen i Mexico har også blitt enig med selskaper fra de to landene om å gi arbeid til migranter som vender tilbake, blant dem det store bryggeriet Empresas Poler i Venezuela og den mexicanske bakerikjeden Bimbo.

Den mexicanske regjeringen har forpliktet seg til å gi en sum tilsvarende 110 dollar i måneden til migranter som oppholder seg i landet, som ledd i et program som skal åpne for å kunne søke arbeid i begge land.