13 millioner fra UD til minerydding i Irak

0Shares

-Vi har kompetansen til å møte utfordringene, og vil nå berede grunnen for mine- og eksplosivrydding øst for Bagdad, sier organisasjonen i følge en pressemelding.

I tillegg til miner fra Iran/Irak-krigen og Golfkrigen, ligger det også etter den siste krigen igjen mengder med miner som truer sivile menneskers liv og helse. Det er rapportert om nylig lagte minefelt, samt at gamle minefelt er forsterket. Store taktiske minefelt er lagt mellom de kurdisk kontrollerte områdene og irakisk kontrollert territorium. De irakiske stillingene rundt de store byene er blitt beskyttet av defensive minefelt, og mulige militære framrykningsveier er også blitt minert. I tillegg utgjør klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon en enorm trussel for befolkningen i Irak etter krigen, i følge Norsk Folkehjelp.

Som en direkte følge av dette rapporteres det nå om stadig nye ulykker. I Kirkuk-provinsen ble det i løpet av bare en uke rett etter krigen rapportert om 52 døde og 63 skadde som følge av miner og ueksplodert ammunisjon. I tillegg har dette en direkte innvirkning på sosial utvikling og økonomisk vekst i landet. Spesielt blir områder med skogbruk, fedrift og jordbruk hardt rammet.

Sivile mister tilgang til veier og vannbrønner. En rekke oljefelt – en av Iraks viktigste ressurser – er forurenset av miner og UXO. I tillegg hindrer miner sivile folk og viktige yrkesgrupper i å kunne bevege seg fritt. Landmine- og eksplosiv-problematikken vil derfor være et sentralt element i all planlegging og gjennomføring av humanitære tiltak, og på lengre sikt påvirke gjenoppbyggingen av Irak, heter det i pressemeldingen.