UDIs vårkonferanse 2003: Asyl i krise?

0Shares

Antallet asylsøkere som kommer til Norge har økt kraftig de siste årene. I fjor kom det
17 500 personer, som er det høyeste antallet noen gang. Av sakene UDI behandlet i 2002 ble nesten 80 prosent enten avslått eller henvist til et annet europeisk land.

Utlendingsdirektoratet ønsker gjennom årets vårkonferanse å rette søkelyset mot utviklingen i i Norge og de diskusjoner og prosesser som foregår internasjonalt på asylfeltet.

Ulike aktører har uttrykt følgende om asylpolitikken det siste året:

”Skal vi bevare oppslutningen om asylinstituttet, er det helt nødvendig å begrense tilstrømningen av grunnløse asylsøkere..”
Erna Solberg, KRDnytt 4. febr. 2003

”Det er bekymringsfylt at Danmark blir et forbilde på norsk asylpolitikk for Norge. Politikken som danskene har lagt til grunn er fiendtlig innstilt overfor asylsøkere. De skryter av at de har redusert antallet søkere, men det de egentlig har er en hardhendt politikk som ikke respekterer det faktum at det å søke asyl er en del av folkeretten.”
Biskop Gunnar Stålsett, Dagsavisen, des. 2002

”Ved å opprettholde retten til å søke asyl slik som i dag, åpner vi for menneskesmugling. Asylretten er i dag en rettighet de fleste asylsøkere har tilgang til først etter at de har kommet seg ulovlig inn i landet.”
Tor Einar Høystad, mottaksleder, Dagbladet 08. april 2003

”Når Regjeringen nå sier at den vil bruke noen få millioner på opplysningstiltak i Russland, grenser det til en parodi. Det eneste som nytter, er å stanse de falske asylsøkerne på grensen.”

Per Sandberg, Aftenposten 27. mai 2002

” I realiteten er den norske asylpolitikken allerede svært restriktiv i sammenligning med andre europeiske land. Så sent som i 2000 fikk Norge kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger for denne politikken.”
Hovedleder, Fædrelandsvennen, 10. des. 2002

Det vil komme bidrag fra blant annet Regjeringen ved statsråd Erna Solberg, direktør i Utlendingsdirektoratet Trygve G. Nordby, Generalsekretær Morten Tjessem fra NOAS, Generalsekretær Raymond Johansen fra Flyktningerådet, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) samt andre internasjonale foredragsholdere.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt.