Danmark utviser kriminelle

0Shares

– Asylsøkere som misbruker den danske gjestfriheten må regne med at det får konsekvenser, sier justisminister Espersen sier til Aftenposten.

Espersen opplyser at man helt nylig har besluttet at utlendinger som soner straff i Danmark skal utvises på et tidlig tidspunkt. – Tidligere skulle de sone to tredjedeler før de ble utvist, nå er dette redusert til halve soningstiden, forteller han.

Kommunalminister Erna Solberg i Norge vil nå saumfare lover og internasjonale avtaler for å finne større politisk rom for å utvise kriminelle utlendinger.

Lover og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til legger begrensninger på hva som kan gjøres for å hindre uønskede utlendinger å etablere seg. Men på enkelte punkter er avtalene uklare, og de kan tolkes.

– Vi har nok ikke problematisert grensene for de internasjonale konvensjoner vi har sluttet oss til, hvordan de setter grenser for vårt handlingsrom. Derfor er det viktig å se på grenseoppgangen og hvordan avtalene skal fortolkes, sier Erna Solberg til Aftenposten.