Regjeringen har godkjent 14 kristne friskoler

0Shares

Den forrige regjeringen ga klarsignal til tre nye kristne skoler. Hele åtte skoler fikk avslag.

Siden Bondevik II-regjeringen kom til makta i 2001, har bare to skoler fått avslag. Hele tolv grunnskoler og to videregående skoler har Kristin Clemet hilst velkommen.

I tillegg er det godkjent utvidelser av eksisterende kristne skoler. Totalt er 2.450 nye elevplasser i kristne skoler godkjent etter regjeringsskiftet, skriver Vårt Land.