-Norge påvikes av dansk flyktningepolitikk

0Shares

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) advarte i klare ordelag den danske regjering mot å la flyktninger leve for under halvparten av nivået på vanlig sosialhjelp, før loven ble innført 1. juli i fjor, skriver Aftenposten.

Loven gir ingen mulighet for dispensasjon, selv for eldre eller traumatiserte flyktninger.

– Signalet Danmark sender ut i verden, er helt klart: Asylsøkere skal tenke seg om en ekstra gang før de prøver å komme seg til Danmark. Det drastiske fallet i antallet asylsøkere til Danmark taler jo sitt klare språk, mens tallet er i sterk vekst i Norge og Sverige.