Norge tillater rasisme

0Shares

I en rapport beklages det over Høyesteretts frifinnelse av nynazisten Terje Sjølie.

Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse er navnet Europarådets organ for overvåkning av medlemslandenes håndtering av problemene.

– Jeg kan bekrefte at ECRI er spesielt opptatt av vern mot rasistiske ytringer og at kommisjonen er svært klar i sin kritikk av norsk lovgivning, sier professor Gudrun Holgersen til Aftenposten.

Kommisjonen nevner Høyesteretts frifinnelse av nynazisten Terje Sjølie i desember 2002 som et tydelig eksempel på at man i Norge ikke har tilstrekkelig vern mot rasistiske uttalelser. Sjølie var tiltalt etter straffelovens paragraf 135a, den såkalte rasismeparagrafen.

– Kommisjonen mener at grensen mellom ytringsfriheten og retten til å være vernet mot rasistiske ytringer bør trekkes annerledes enn det Høyesterett gjorde. Det ville ha vært i full overensstemmelse med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) å begrense ytringsfriheten her, sier professor Holgersen.

Les hele rapporten: Third report on Norway