Rasismen øker i Russland

0Shares

Aktivistene mener årsaken ligger i de mange og store endringene det russiske samfunnet har vært gjennom siden Sovjetunionen ble oppløst. Mange russere gir uttrykk for motstand mot fremmede fordi de savner den internasjonale respekten og statusen som fulgte med den gang landet ble ansett som en supermakt, ifølge menneskerettighetsforkjemperne.

– Folk ble vant til propagandaen om at det er takket være det russiske folk at kaukasiere, asiater og andre lærte å lese og skrive og liknende ting, sier Ashot Airapetian, som leder Senter for mellometniske relasjoner, i følge ANB.

– Alt dette forsvant på 1990-tallet, og alt som var igjen var kritikk mot det tidligere sovjetsamveldet og tsarriket. Fremmedfrykt fikk nytt spillerom i vakuumet som tidligere ble fylt av russisk propaganda, sier han.