Norge alvorlig bekymret over situasjonen i Darfur

0Shares

-Norge tar skarp avstand fra den nylige bombingen i Tine som viderefører et mønster av ukontrollerte angrep mot sivile, og hyppige rapporter om alvorlige brudd på menneskerettighetene, uttaler utenriksminister Jan Petersen.

-Fra norsk side har vi tatt opp situasjonen i Darfur med myndighetene i Sudan flere ganger. Vi har videre tatt den opp med FNs generalsekretær Kofi Annan. Norge deltok også i drøftinger om mulige tiltak på et møte i Geneve i forrige uke med deltakelse av nærstående land og FN-organisasjoner, sier han.

Norge oppfordrer alle parter i konflikten om å etablere øyeblikkelig våpenhvile, uhindret humanitær adgang til den nødlidende befolkning og til å etterleve internasjonal humanitær rett.

-Vi henstiller til partene umiddelbart å bli enige om en uavhengig overvåking av en avtale om stans i kamphandlingene, sier Utenriksministeren.

-Norge vil sammen med andre giverland gjøre det som er nødvendig for å bistå den nødlidende befolkning i Darfur med humanitær assistanse og beskyttelse, og har sterkt oppfordret FN til å innta en lederrolle i den sammenheng. Vi oppfordrer partene til å finne en løsning på konflikten ved forhandlingsbordet. Norge har siden september 2003 bidratt med tilsammen 23 mill. kr. til humanitær innsats i Darfur, sier utenriksminister Petersen.

Ifølge FNs høykommissariat for flyktninger (UNHCR) har ca 20.000 flyktninger ankommet Chad i løpet av de siste 2 ukene, mens ca 30.000 krysset grensen i desember i fjor. Det er nå flere enn 100.000 flyktninger fra Darfur i Chad. Konflikten antas i tillegg å berøre over 1 million mennesker i Darfur, hvorav 600.000 er internt fordrevet. Humanitære organisasjoner har kun adgang til en svært begrenset del av den nødlidende befolkning. Det rapporteres om hungersnød i flere områder, og det er grunn til å frykte en humanitær alvorlig humanitær utvikling.