UNHCR foreslår felles løsninger i asylfeltet

0Shares

Den 1. mai 2004 vil ti nye land bli medlemmer av EU. I henhold til Dublin-forordningen, som begynte å gjelde i 2003, kan asylsøkere bli sendt tilbake til det landet de først kom til. Det vil i praksis som regel være grenselandene.

Hvis det kommer for mange asylsøkere til disse landene, vil en kunne risikere at systemet bryter sammen, og man vil få mer – og ikke mindre – irregulær innvandring som resultat.

UNHCR foreslå flere felles tiltak som en løsning:

* Felles mottakssentre for asylsøkere:

* System for byrdefordeling * Felles returavtaler * Etablering av et felles system for behandling av asylsøknader

Les mer om UNHCRs forslag her

(Kilde: KRD)