Ryddet 200 000 eksplosiver i Bagdad

0Shares

-Ryddingen av eksplosiver – slik som bomber, missiler, granater og andre sprenglegemer – er med på å gjøre Bagdad tryggere for innbyggerne i byen, mener organisasjonen.

– Norsk Folkehjelp er glad for å kunne bidra til å normalisere situasjonen i Bagdad, sier Per Nergaard, leder for Norsk Folkehjelps mineseksjon.

Da Norsk Folkehjelp kom til Bagdad i fjor sommer, lå livsfarlige eksplosiver spredt overalt. Siden 5. juli i fjor har Norsk Folkehjelp drevet eksplosivrydding med et humanitært fokus i og rundt Bagdad. Det betyr at organisasjonen legger vekt på å fjerne ammunisjon rundt boligområder, skoler, veier og andre steder der eksplosivene utgjør en trussel mot lokalbefolkningen. Fortsatt er det langt igjen før Bagdad er fri for dødelige sprenglegemer. Men situasjonen er nå mer håndterbar enn den var da Norsk Folkehjelp begynte sitt arbeid.

Norsk Folkehjelp legger vekt på å jobbe sammen med lokale partnere. I Bagdad samarbeider Folkehjelpen med det irakiske sivilforsvaret. På denne måten overføres kompetanse innen eksplosivrydding til den irakiske befolkningen. Kunnskapene til det irakiske sivilforsvaret har bedret seg betraktelig siden i fjor sommer, og personell fra sivilforsvaret utgjør nå en fullt integrert del av Norsk Folkehjelps operasjon. For tiden har Norsk Folkehjelp fem internasjonalt ansatte i Bagdad, herunder én nordmann.

For Norsk Folkehjelp mangler det ikke på oppgaver i Bagdad. Siden programmet i Irak startet opp i juli 2003 er det gjennomført 146 ryddeoperasjoner, og til sammen er altså 200 000 eksplosive objekter tatt hånd om. Folkehjelpens mannskaper har kommet over ammunisjonslagre midt inne i boligområder og eksplosiver lagret i skolebygninger, bare få meter fra der vanlige familier har søkt tilflukt. Enorme Frog 7 bakke-til-bakke-raketter, SA-3 bakke-til-luft-raketter og overgitte stridsvogner står fortsatt stasjonert i og rundt Bagdad. Ammunisjon ligger dessuten strødd utover groper i bakken og er enkelte ganger dumpet i grøfter og vannkanaler.

Norsk Folkehjelp fordømmer president Bush’ nye minepolitikk

President George W. Bush går nå vekk fra målet om at USA skal slutte å bruke landminer innen 2006. Dette målet ble formulert av tidligere president Bill Clinton. I stedet åpner Bush for ubegrenset bruk av såkalte smarte miner. Det er The Washington Post som fredag bringer nyheten som USAs nye minepolitikk.

Norsk Folkehjelp mener president Bush’ nye politikk er et steg i feil retning. I stedet for å tillate fortsatt bruk av visse typer miner, burde Bush heller innføre et amerikansk totalforbud mot landminer. Norsk Folkehjelp oppfordrer igjen USA til å undertegne Landminekonvensjonen som forbyr produksjon, bruk, lagring og eksport av antipersonellminer. I dag har 150 land undertegnet Landminekonvensjonen. USA nekter fortsatt å signere den internasjonale avtalen, og landet har over 10 millioner antipersonellminer på lager. 1. mars er det fem år siden Landminekonvensjonen trådte i kraft og ble internasjonal lov.

Ifølge The Washington Post vil president Bush altså tillate ubegrenset bruk av såkalte smarte miner. Dette er miner med en innbygget tidsmekanisme som gjør at de skal slutte å fungere etter en viss periode. Men ingen miner er smarte. De såkalt smarte minene har en betydelig feilprosent. Landminer med tidsmekanisme gir ingen sikkerhet for at minene slutter å fungere når krigen er over. De minene som ikke slutter å virke utgjør en stor trussel mot både soldater og sivile. Dette ser Norsk Folkehjelp klart hver dag gjennom sitt humanitære mineryddingsarbeid i 10 forskjellige land.