Kraftige flodbølger i Sørøst-Asia


Bare på Sri Lanka har over 3000 omkommet, melder Reuters. Flere hundre er fremdeles savnet etter at flodbølgen rammet en rekke landsbyer ved kysten.

I India skylles døde fiskere på land og på Sri Lanka er mer enn en million mennesker berørt av tragedien.

Også i Thailand, Indonesia Malaysia og Maldivene er det meldt om omkomne. Tallene er økende.

Skjelvet i Det indiske hav målte 8,9 på Richters Skala. Ikke siden 1964 har det vært et kraftigere jordskjelv i verden.

Hva er tsunami?

Bølgene skapes av de massive rystelsene som oppstår, og beveger seg ut fra jordskjelvets sentrum med enorme hastigheter.

I åpent hav har bølgene ikke særlig stor bølgehøyde, men når de nærmer seg land og grunt vann, øker høyden betraktelig, fordi hastigheten synker.

Dermed kan en tsunami, som knapt er merkbar på dypt vann, stige til en bølge på flere titall meters høyde når den slår inn mot land.

Eu gir nødhjelp

Europa-kommisjonen har vært i kontakt med sine representanter i området og med Røde Kors, og har i første omgang bestemt å hjelpe området med 25 millioner kroner.

Telefon for pårørende

Utenriksdepartementet har opprettet et beredskapsteam som kan kontaktes på følgende telefonnumre:

22 24 33 23

22 24 35 62

22 24 35 63

22 24 34 93

22 24 34 99