500 tamilske familier i Norge kan være berørt

TRO er en uavhengig hjelpeorganisasjon og har avdelinger over hele verden.

Kystlinjen fra Batticloa til Matara er berørt av katastrofen.

De berørte områdene i Batticloa er ifølge Thurairaja: Paikudah, Kalkudah, Kallady, Thalankudah, Kurukkalmadam, Koddaikallar, Kallr, Maruthamunai, Karaithivu, Oluvil og Akkaraipattu.

Det er også meldt om omkomne i Mullaitivu, Jaffa og Trincomalee.

I følge Thurairaja er Muthur sykehus lagt i grunnen, det samme gjelder også en moske i Batticloa. 50 barn ved moskeen har også omkommet.

– Hus og bygninger og i enkelte tilfeller hele landsbyer er lagt under vann.

– Tamilere i Norge er bekymret fordi det er stor usikkerhet om hvilke av slektninger som lever og hvem som er død. Vi har startet en innsamlingsaksjon, og mange har allerede bidratt økonomisk, sier han.

Thurairaja anslår at nærmere 500 familier i Norge kan ha slektninger på Sri Lanka som er omkomne.