Avslører diskriminering i arbeidslivet med skjult mikrofon

Årsaken er at eldre og innvandrere i mange tilfeller har følt seg diskriminert, enten på grunn av hudfarge eller alder.

Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination i Danmark forteller at de i 40-50 tilfeller har rådet innvandrere til å ta opp telefonsamtaler med arbeidsgivere for å få bekreftet at de ikke får jobben på grunn av f.eks hudfarge. Noen har også brukt skjult kamera.

– Vi kan også kun oppfordre eldre borgere til å ta opp samtaler med arbeidsgivere på bånd, hvis de føler seg diskriminert og vil ha det bekreftet i ettertid. Og vi vil gjerne stille utstyr til rådighet. På den måten vil vi ha bedre mulighet til å skaffe beviser på at det foregår diskriminering. Problemet er at mange eldre har vanskeligheter med å bevise at det foregår diskriminering fordi få arbeidsgivere innrømmer det når eldre klager, sier Peter Halkjær, politisk konsulent i ”Ældre Sagen”.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) tar sterkt avstand fra metoden og mener det bare vil skape mer mistillit.

– Vi mener at det er et meget voldsomt redskap å ta i bruk. Det vil skape mistillit mellom ansatte og arbeidsgivere, sier Povl-Christian Jensen, visedirektør i DA. Han oppfordrer i stedet eldre og innvandrere til å henvende seg til fagforeninger eller domstoler, hvis de føler seg forskjellsbehandlet.