Holdninger til innvandrere og minoriteter i Europa

0Shares

Undersøkelsene tar for seg tidsperioden 1997-2003 og omhandler data fra alle EU-landene samt tre av kandidatlandene til EU; Bulgaria, Romania og Tyrkia.

79 prosent av de spurte hadde ingen problemer med å samhandle med innvandrere og minoriteter. Likevel var nesten halvparten av de spurte kritiske til kulturelt og religiøst mangfold.

I de 15 landene som var medlemmer av EU før utvidelsen 1. mai 2004 mente 60 prosent av de spurte at en politikk for mangfold har visse begrensninger. I de landene som ble EU-medlemmer i fjor mente 42 prosent det samme.

Rapporten viser at åpenhet til innvandrere og minoriteter øker med utdanningsnivå og sosial status. Videre er yngre mennesker generelt mer åpne for mangfold enn eldre. Folk i byene, som er de som har mest kontakt med innvandrere og minoriteter, ser også ut til å støtte mer opp om en politikk for mangfold enn folk i distriktene.