– Innvandrere er blitt syndebukker

0Shares

Misnøyen hadde ulmet lenge, men flammet opp da avisa Jyllands-Posten trykket tolv tegninger som fremstilte profeten Muhammed, blant annet med en bombe i turbanen. Muslimer raser over sjikane, og at tegnerne brøt med religionens strenge bildeforbud. Flere arabiske land har krevd at statsminister Anders Fogh Rasmussen tar avstand fra tegningene, noe han blankt har avvist.

– Ved inngangen til 1990-årene var den økonomiske situasjonen i Danmark deprimerende og arbeidsløsheten passerte 12 prosent. Socialdemokratiet, med Poul Nyrup Rasmussen i spissen, strammet arbeidsmarkedet og fikk i løpet av ni år ledigheten ned i utrolige fem prosent. Men tross den positive utviklingen var innvandrerkritikerne ikke til å stagge. Det lyktes dem å få gehør i presse og hos politikere for en ny ideologi; at flyktninger og innvandrere egentlig er de ansvarlige for de sosiale og økonomiske problemer som preget Danmark i lengre tid, og at disse problemene kun kan løses ved å sende dem ut av landet.

Dette skriver Magnus Breder Birkenes, student ved Universitetet i Oslo om hvorfor tonen og politikken blitt som den er i Danmark.Les hele saken: «Et forrået og kynisk menneskesyn»