Skjerper familigjenforeningsreglene

0Shares

Den største delen av innvandringen til Frankrike fra land utenfor EU skjer i dag gjennom familiegjenforeninger. Men regjeringen ønsker at myndighetene selv skal få større innflytelse over hvem som kommer til landet.

Samtidig vil regjeringen innføre muligheten for å gi «talent- og kompetanseoppholdstillatelse» til høyt utdannede mennesker fra land utenfor EU. Dyktige studenter skal også få større muligheter til å fullføre studiene sine i Frankrike.

Les mer i Aftenposten: Vil ha de utdannede