Protest mot svensk utvisning

0Shares

Muhammad Suleiman Ibrahim El-Zari og Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza ble tvangsendt tilbake til Egypt 18.desember. Hvor de oppholder seg nå Egypt er ukjent, og det fryktes at de holdes uten noen form for kommunikasjon med omverden. Disse menn er i fare for å bli fengslet og torturert som følge av urettferdig rettssak. Begge to har tidligere sagt at de har vært utsatt for tortur mens de satt i fengsel.

Den svenske regjeringen erkjente at disse to kunne bli henrettet, men likevel valgte å ikke gi dem beskyttelse i Sverige med den begrunnelse at disse to har forbindelser til ”terrorisme.” Regjeringen baserte seg på opplysninger fra Svensk Sikkerhetspolitiet, og opplysningene ble ikke gjort kjent for de to egyptere eller deres advokater.

Amnesty hevder at konen og de fem barna til Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza også står i fare for å bli tvangssendt til Egypt. Amnesty Internasjonal oppfordrer nå regjeringen til ikke å sende konen og barna ved tvang og at de får en rettferdig behandling av asyl søknaden i Sverige.

Folk som mistenkes for å være medlemmer av den væpnede Islamist opposisjonen arresteres og utsettes ofte for tortur i Egypt.