Rasistisk oppdragelse fortsetter med eller uten Mikke Mus

Det er nytt at Hamas tar i bruk en Mikke Mus-figur for å oppmuntre barn til jihad mot verdens eneste jødiske stat, men det er dessverre ikke noe nytt med slik propaganda fra den voldelige islamistorganisasjonen.

I forrige uke ble et av Hamas sitt siste propaganda-fremstøt debattert på Utrop.no. Historien begynte i april, da Hamas introduserte en Mikke Mus-lignende figur i barnetv-programmet ”Morgendagens pionerer” på tv-stasjonen Al-Aqsa. Farfur, som figuren ble kalt på arabisk, oppfordret de palestinske barna til væpnet kamp mot Israel. Han fortalte også sine seere at de er med på å legge grunnlaget for en verden ledet av islamister.

Farfurs uttalelser gjenspeiler innholdet i grunnloven til Hamas-bevegelsen. Islamistene ser ikke noe annen løsning på ”det palestinske problem” enn jihad for å frigjøre ”hver tomme av Palestina”. Det er ikke snakk om å opprette et Palestina på Vestbredden og Gaza-stripen i fredelig sameksistens med Israel, målet er å ”eliminere” jødenes stat. Kampen retter seg mot jødene som folk, og denne kampen er “ekstremt omfattende og alvorlig”.

Tv-showet ”Morgendagens pionerer” er del av en bevisst strategi fra Hamas for å utdanne barn og ungdom. Hamas vil forsøke å påvirke muslimer over hele verden, og også være aktive i skolesystemet, for å vekke “samvittigheten” til jihad. “Vi må legge det på sinnet av generasjoner av muslimer at det palestinske problem er et religiøst problem, og må behandles på dette premiss”, heter det i artikkel 15 av grunnloven til Hamas. Til slutt i denne artikkelen siteres det en islamsk skrift: “Jeg ønsker virkelig å gå til krig for Allah! Jeg vil angripe og drepe, angripe og drepe, angripe og drepe.”

Det omstridte tv-showet blir ledet av en ung jente. Kvinners rolle i krigen mot Israel blir beskrevet i artikkel 17 av den politiske plattformen til Hamas. Kvinnene ”føder menn og spiller en viktig rolle i å rettlede og undervise den [nye] generasjonen.” Hamas beskylder “fiendene” for å ødelegge muslimske kvinner med “filmer, utdanning, kultur” osv. “Når Islam vil ta tilbake muligheten til å rettlede muslimer, vil de utrydde organisasjoner som er fienden til menneskeheten og Islam.”

I juni kunne hele verden se hvor brutalt Hamas utryddet sine fiender i Fatahs sikkerhetsstyrker på Gaza-stripen. Menn ble henrettet foran sine familiemedlemmer og på operasjonsbordet. Minst én mann ble kastet ned i døden fra et høyhus. Jødene spør seg selv hva som vil skje med dem dersom Hamas-terroristene inntar et eneste israelsk tettsted. En begrunnet frykt for jihadistenes herjinger og vilkårlige angrep på sivile er årsaken til mange av de israelske sikkerhetstiltakene og anti-terror operasjonene som så ofte blir kritisert i Norge.

Det er ikke bare i barnetv-program de palestinske barna får opplæring i hat mot Israel og jødene. Helt siden palestinerne begynte å utgi sine egne skolebøker i siste halvdel av 1990-tallet har dette vært en del av den offisielle undervisningen, også da skolesystemet var kontrollert av Fatah og Yasser Arafat.

I årene med israelsk siviladministrasjon av palestinerne på Gaza og Vestbredden (1967-1994) var skolesystemet egyptisk og jordansk. Israel fjernet imidlertid ord og setninger som var antisemittiske eller oppmuntret til vold. Etter en klage fra Jordan og Egypt, som hevdet at Israel endret pensum i strid med Geneve-konvensjonen, avsa en undersøkelseskomité fra FN dom i Israels favør. FN mente Israel hadde rett til å stryke ord og uttrykk som var fiendtlige og nedverdigende overfor jøder og Israel.

Etter at palestinerne fikk selvstyre på midten av 1990-tallet ble pensum erstattet av bøker utgitt av det palestinske utdanningsdepartementet. Bøkene skulle, i følge offisiell palestinsk politikk, holdes i “Oslo-avtalenes og Kairo-avtalens ånd”, og “sikre at skole-systemet bidrar til fred mellom Israel og det palestinske folk”.

Utdrag fra skolebøkene som ble utgitt på siste del av 1990-tallet avslører hvor hule slike løfter i virkeligheten var. Jøder blir presentert som islams fiender, arabernes fiender og generelt som onde og farlig personer. ”Ville dyr”, ”ranere”, ”snyltere”, ”tyvaktige erobrere” og ”tyvaktige fiender” var eksempler på beskrivelser av jødene og israelerne.

Ferske skolebøker for elever på videregående skole sier ødeleggelsen av den jødiske staten er muslimenes religiøse plikt. For første gang blir den israelsk-palestinske konflikt fremstilt som en religiøs og ikke en nasjonal konflikt. Dette er utvilsomt et resultat av valgseiren til Hamas i januar 2006. Lederen for Knessets utdanningskomité, Michael Melchior, reagerer sterkt på de nye skolebøkene som ble utgitt i slutten av 2006. ”Vi kan ikke inngå avtaler med noen som indoktrinerer hat i barn”, konkluderer Melchior. Han er representant i den israelske nasjonalforsamlingen for Arbeiderpartiet, og tidligere rabbiner i Norge.