Frihet er den fineste gaven i verden

Vi afghanske ungdommer er opptatt av situasjonen i Afghanistan. Vi bryr oss om ungdommens framtid og hva som ungdommer kan gjøre for gjenoppbyggingen i Afghanistan. Vi har truffet Afghanistans president og vi ga vårt budskap basert på demokrati og vil videreføre det til ungdommer i Afghanistan.

Hamidullah Amiri, Afghansk Ungdomsutvalg i Norge

[email protected]

På den måten vil vi si til dem at de lever fortsatt i våre tanker. Vi ønsker å skape et dialogrom med ungdommer i Afghanistan der vi kan utveksle tanker om demokrati og lage et samfunn basert på dette. Hvis ungdommer i Afghanistan får vite det håper vi at de får inspirasjon for å kjempe hardt for sine rettigheter.

Afghanistan ble helt ødelagt i de siste årene. Vi trenger ingeniører, økonomer og flere fagfolk for gjennoppbygging av landet. Men vi trenger først og fremst et organisert samfunn. Hvem kan organisere det afghanske samfunnet? De eldre og de gamle partiene? Krigsherrer? Nei, atter nei. Nok er nok. De viste at de ikke var de rette institusjonene. De representerte ikke folks vilje. Nå må de skjerpe seg, det må settes vekt på ungdommens ressurser og de uavhengige institusjonene. Det er de som har hjertet full av kjærlighet og frihet. Det finnes et håp i deres tanker og deres evner. Det er de som ønsker å bidra for å behandle sårene som landet fikk de siste årene. Det er de som kan gi friheten til de små og voksne jenter og kvinner. I det afghanske samfunnet er det de uavhengige organer som vet hvordan det afganske samfunnet kan organiseres.

Vi eksilungdommer har opplevd mye i vårt liv. Vi opplevde krig, umenneskelighet, brutalitet, undertrykking og alle slags elendighet. Vi hadde ingen krefter til å stå imot de verste misforholdene både lokalt i Afghanistan og internasjonalt.

Vi har her i Norge opplevd menneskerettigheter, ytringsfrihet og indivudell frihet. Vi har nå fått mye erfaring fra de ulike situasjonene, og det er på tide å komme på banen og være aktiv for å gjenoppbygge det ødelagte landet. Ord er ikke nok.

Vi ungdommer har hverken bånd til krigsherrene eller til de gamle skandaløse partiene. Vi har sammensmeltede tanker basert på menneskerettigheter og demokrati og en blandning av forskjellige etniske grupper, jenter og gutter og forskjellige språk i Afghanistan og i Norge. Vi skal bruke våre krefter og energi for et håp, et håp om et demokratisk samfunn der alle har indivuduell og kollektiv frihet.

Vi håper og ønsker til å få anledning til å være med i den viktige og avgjørende prosessen. Vi vil at alle mennesker i Afghanistan skal leve i frihet.

Afghanistankommiteen i Norge: Afghanistankommiteen i Norge

Ta kontakt med oss:
Afghansk ungdomsutvalg, v/Internasjonalt Hus, Sandvikveien 13, 4016 Stavanger.