Innvandringen og den generøse velferdsstat

0Shares

Åpningen for arbeidsinnvandring fra Øst-Europa kan varsle en ny epoke i norsk arbeidsliv. Truer innvandring solidaritetsbasen for generøse velferdsordninger? spør Grete Brochmann, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning i en kronikk i Aftenposten.

Knapphet på arbeidskraft på grunn av demografiske og strukturelle sider ved arbeidsmarkedet har rettet fokus mot innvandrere som potensielle produsenter av velferd: Det blir nå for tiden gjerne lagt vekt på avhengigheten av arbeidskraft-tilførsler utenfra for å kunne opprettholde velferdsnivået i samfunnet.

Les hele artikkelen: Innvandringen og den generøse velferdsstat