Utrops utgave 25 – 2020 er ute nå!

– Det kommer nesten ingen «ankerbarn» til Norge

https://dagens.utrop.no/2020/25/