Utrops utgave 44 – 2020 er ute nå!

Nye 20 millioner til informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen

https://dagens.utrop.no/2020/44/