EDL mener at samene ikke står tilbake kulturelt, sosialt og økonomisk for den øvrige befolkningen i Norge, skriver Jarl Hellesvik i dette tilsvaret. Her fra Lakselv lufthavn Banak som er nærmeste flyplass til Karasjok, kommunen i Norge med nest størst andel innbyggere i samemanntallet, etter Kautokeino.
Foto: Stian Eliassen
NSR dyrker stakkarsliggjøringen av den samiske befolkningen, i den hensikt å skaffe seg forståelse for sine krav om særrettigheter, skriver Jarl Hellesvik i dette tilsvaret.
248Shares
Latest posts by Jarl Hellesvik (see all)

Norske Samers Riksforbund (NSR) og resten av samelandsbevegelsen er redde for at deres status som «indigenous peoples» og dermed som en superminoritet i Norge, skal opphøre. Dette er grunnen til at lederen i NSR velger å skrive et innlegg i Utrop hvor hovedinnholdet består i å fremstille EDL som en organisasjon som fremmer konspirasjonsteorier og derfor er suspekt og uetterrettelig. Ikke med et eneste ord prøver NSR-lederen å tilbakevise innholdet og opplysningene i vårt debattinnlegg i Utrop. Han velger i stedet å slå om seg med udokumenterte påstander.

«EDL vil ha oss til å tro at samer er i ferd med å bygge en samisk stat der andre skal bli annenrangs innbyggere. Dette har ingen dekning i virkeligheten», skrev Runar Myrnes Balto den 9. november.
Foto : Faksimile, Utrop 09.11.2020.

Vi i EDL mener at samene ikke står tilbake kulturelt, sosialt og økonomisk for den øvrige befolkningen i Norge. Et eksempel som illustrerer dette er at Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er same. Vårt syn er det stikk motsatte av synet til NSR. NSR dyrker som kjent stakkarsliggjøringen av den samiske befolkningen, i den hensikt å skaffe seg forståelse for sine krav om særrettigheter.

Vi i EDL mener at samene ikke står tilbake kulturelt, sosialt og økonomisk for den øvrige befolkningen i Norge

NSR-lederen hevder at EDL har påstått at samelandsbevegelsen ønsker å opprette en samestat. Det har vi aldri hevdet. Det vi har hevdet er at dersom alle de kravene som de fremmer skal kunne gjennomføres, må det minst opprettes en samisk delstat. Vi har også gjentatte ganger sagt at det jo er mulig at NSR og co. ikke selv forstår rekkevidden av de kravene de fremmer. (Den som ikke tror på opplysningene om hvor vidtgående disse kravene er, kan selv lese de deklarasjoner som det internasjonale Samerådet har vedtatt, og som NSR har ratifisert.)

Det EDL imidlertid har påpekt, er at NSR søker å oppnå maktdeling mellom Sametingssystemet og de ordinære politiske- og forvaltningsmessige organene i Norge. Denne påpekningen har NSR ikke protestert mot.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.