– Det leserne ikke har fått ta del i her, er porteføljen av konspirasjonsteorier og grums EDL ellers sprer rundt seg i nordnorske aviser og i kommentarfelter på nett. EDL går til angrep på alt som er samisk, skriver Runar Myrnes Balto.
Foto: Tim Boddy
EDL vil ha oss til å tro at samer er i ferd med å bygge en samisk stat der andre skal bli annenrangs innbyggere. Dette har ingen dekning i virkeligheten, skriver Runar Myrnes Balto i dette innlegget.
1.3K+Shares
Latest posts by Runar Myrnes Balto (see all)

Jarl Hellesvik fra organisasjonen Etnisk demokratisk likeverd (EDL) har den 1. november fått publisert sitt innlegg «Er samene i Norge «urfolk»?» i Utrop. Det kan være nyttig for lesere av den flerkulturelle avisen å vite hvilken organisasjon de har med å gjøre. Gjennom innlegget i Utrop der de argumenterer mot at samene skal bli omtalt som urfolk i grunnloven, har de nå fått illustrert sin kampanje for å frata samene rettigheter. 

«Samelandsbevegelsen»

«FNs definisjon av ‘urfolk’ tar utgangspunkt urfolks nåtidige situasjon. Regjeringen definerer dog samer som urfolk basert på gammel historie», skrev Jarl Hellesvik i Utrop den 1. november.
Foto : Faksimile, Utrop 01.11.2020.

Det leserne ikke har fått ta del i her, er porteføljen av konspirasjonsteorier og grums EDL ellers sprer rundt seg i nordnorske aviser og i kommentarfelter på nett. EDL går til angrep på alt som er samisk i alle kanaler, og det er spesielt Sametinget og Samerådet med sine medlemsorganisasjoner Norske Samers Riksforbud (NSR), Samenes folkesforbund (SFF) og Reindriftssamenes landsforbund (NRL) som er skyteskiven, og de som mistenkes for å lede an i en konspirasjon om å bygge en samisk stat der andre skal bli annenrangs innbyggere.

Tidligere snakket EDL åpent om at samene arbeider for en samestat. Nå har EDL byttet ut begrepet «samestat» med den mer polerte «samelandsbevegelsen», men teorien er langt på vei den samme. Det er snakk om en farlig konspirasjonsteori som er egnet til å skape redsel og frykt for at samene er en farlig minoritet. At EDL sprer konspirasjonsteorier er godt dokumentert: 

La oss starte med samelandsbevegelsen, begrepet som brukes av EDL for å stemple sine meningsmotstandere. Så godt som alle samiske organisasjoner kan oppleve å falle inn under denne kategorien. 15.11.2019 kan vi lese at Hellesvik og nestleder Karl-Wilhelm Sirkka sier at forskerne Mikkel Berg-Nordlie og Torjer Olsen opptrer som aktivister i bevegelsen. Oppsummert består altså bevegelsen angivelig av samiske politikere, organisasjoner og forskere som argumenterer for samiske rettigheter.

Påstått nettverk for makterobring

Hva gjør angivelig samelandsbevegelsen? Jo ifølge EDL så har samelandsbevegelsen blant annet stor påvirkning på byråkrater og politikere i kommunaldepartementet: «Forslaget om konsultasjonsplikt er utviklet i lukket rom av KMD i samråd og forståelse med samelandsideologene/NSR» skriver Sirkka i Fremover 5.9.2019. Her tegnes et bilde av en skummel og mektig bevegelse, og vi står altså ikke alene. 

Allerede på 1980-tallet skal samelandsbevegelsen, gjennom Samerådet og NSR, sammen med fraksjoner i regjeringen Brundtland ha bidratt til å villede både Stortinget og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO til å godkjenne samene som urfolk, skriver Hellesvik i blant annet avisa Ságat 2.12.2019

Det er snakk om en farlig konspirasjonsteori som er egnet til å skape redsel og frykt for at samene er en farlig minoritet

Min organisasjon, NSR, har i følge EDL mange i sin hule hånd i vårt arbeid for å erobre makt. Ikke bare kontrollerer NSR utformingen av Nordområdepolitikken. Vårt nettverk for «makterobring» inkluderer altså Kommunaldepartementet; Statsministerens kontor; Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM); Sametinget; Samisk forum for domstolene; Den Norske Kirke; En rekke bispedømmeråd; Barentsrådet, Samisk høgskole; Samisk senter ved UiT; Samiske veivisere; Kommunenes sentralforbund; NRK, Redaksjonelle riksaviser; Store Norske Leksikon(!) og Helse Nord. Det er ikke tull. Les selv hva Sirkka skriver i Nordnorsk debatt så sent som 20. oktober 2020. 

Samestaten

Når vi dykker litt i materien kan vi lese hva EDL mener at samelandsbevegelsens formål er. Sirkka og Kjell B. Mortenensen skriver 5.1.2018 i Nordnorsk debatt at «Mens de politiske miljøene i nord fortsatt krangler om det meste, har samelandsideologene jobbet målrettet med å gjennomføre sin bit-for-bit strategi i deres lange linjers politikk.». Og hva er deres lange linjers politikk? Jo, 6.2.2019 skriver Sirkka blant annet i iTromsø at: «Samelandsbevegelsen har aldri lagt skjul på at den vil arbeide for å ta tilbake det landet som samene mistet til norske inntrengere, okkupanter og kolonister.» 

Samelandsteorien fremstår som en avlegger av den gamle samestat-teorien som tidligere ble forfektet av EDL. I 2011 uttalte daværende EDL-leder Turid Bjørnstrøm seg om en samestat i et intervju til NRK Sápmi. Planene går angivelig tilbake til 1945. «Samene vil ha styringen over hele Finnmark og deler av Troms og Nordland. Dette er noe som de færreste i Finnmark vet om.» uttalte hun, og uttrykte videre frykt for etnisk rensning: «Ja. Hvis man skal legge til grunn planene som er blitt laget, så kan du jo sjøl lese hva som står der. Det betyr jo bare en ting; og det er etnisk rensing.» sa EDL-lederen. 

Farlige konspirasjoner

Dette er jo en spinnvill konspirasjonsteori som man skulle tro at andre assosierte medlemmer ville ta avstand fra, men nåværende leder Jarl Hellesvik uttalte derimot på EDL sin nettside at NSR kan skylde seg selv for at det finnes en slik teori. Denne holdningen gjentok Hellesvik i en debatt på Universitetet i Tromsø 28.12.2019.  

Og det ikke bare snakk om samelandsbevegelsen og samestaten. EDL sprer blant annet en absurd konspirasjonsteori om at sametingspresident Aili Keskitalo ikke er samisk, og de mener at samene angivelig driver en samifisering av geografien i Sápmi gjennom å fabrikere samiske stedsnavn (Sirkka i iTromsø 6.2.2019). 

Som minoritetsgrupper vet vi hvor farlige konspirasjonsteorier kan være. Jeg håper Utrop, som en seriøs flerkulturell avis som tar minoritetsspørsmål på alvor, vil vurdere å sette redaksjonelt fokus på de konspirasjonsteoriene som samene blir utsatt for hver dag. Man kan for eksempel starte med å åpne kommentarfeltet et hvilket som helst leserinnlegg i Nord-Norge som omhandler noe samisk, enten det er reindrift eller et samisk kulturhus som er tema, og så vil man få illustrert problemet. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.