Utrops utgave 27 – 2021 er ute nå!

Norge får trolig ikke fylt opp flyktningkvoten i år heller

https://dagens.utrop.no/2021/27/