- Vi vet at mennesker med flyktningbakgrunn oftere har utfordringer med sin psykiske helse på grunn av utfordringer før, under og etter flukten. Samtidig kan denne gruppen også ha flere hindringer med å nyttiggjøre seg av eksisterende hjelpetilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten, sier psykolog Valeria Markova ved Senter for Migrasjonshelse.
Senter for Migrasjonshelse gir nå opplæring til ufaglærte miljøarbeidere med flerkulturell bakgrunn i en metodikk, PM+, som skal hjelpe flyktninger til bedre psykisk helse.
89Shares

Dette skriver Bergen kommune på sin hjemmeside.

I april startet prosjektet med å gi miljøarbeidere fra Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi og Syria innføring i metoden som skal være hjelp til selvhjelp for flyktninger. Planen er at de skal være klare til å ta i bruk metoden fra september.

– Metoden går ut på å gi ufaglært helsepersonell enkle og effektive verktøy for å kunne følge opp personer med flyktningbakgrunn som har samme språklige og kulturelle bakgrunn som dem selv. PM+ er tidligere utprøvd i Hellas, Nederland og Tyskland. Forskning har vist at bruk av metoden gir en bedring i den psykiske helsen, forteller Valeria Markova, psykolog ved Senter for Migrasjonshelse.

– Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at personen kan mestre livet bedre. Det kan være teknikker for å håndtere stress og det å klare dagligdagse gjøremål som husarbeid og gå i butikken, forteller prosjektleder og koordinator ved Senter for Migrasjonshelse, Eline Nilsen.

Metodikken er utviklet av WHO og kalles Problem Management Plus (PM+). Behovet for psykisk helsehjelp til flyktninger verden over gjorde at WHO utviklet en egen evidensbasert metodikk til bruk for individuell intervensjon for voksne med behov for psykologisk støtte. Manualen til WHO eksisterer i dag på 16 språk og er laget for å brukes av mennesker uten spesialkompetanse innen psykologi.

Senter for Migrasjonshelse har fått tildelt midler fra IMDI til å gjennomføre opplæringen i PM+ i Bergen kommune. Det er første gang PM+ brukes i Norge. Senter for Migrasjonshelse samarbeider også med Institutt for Samfunnspsykologi og Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen om implementering og evaluering av tilbudet.

– Ambisjonen vår er å bygge opp en norsk standard og kompetanse rundt dette, slik at vi senere eventuelt også kan veilede andre kommuner i metodikken, sier Nilsen, prosjektleder og koordinator ved Senter for Migrasjonshelse.