Smitteverntiltak under covid-19 pandemien har ført til en nedgang også av andre luftveisinfeksjoner og dette kan ha påvirket immuniteten i befolkningen.
Foto: Pixabay
Folkehelseinstituttet (FHI) ber Norge forberede seg på kraftige bølger med influensa, kikhoste og RS-virusinfeksjon. Spesielt små barn og eldre er sårbare.
255Shares

– Folkehelseinstituttet vurderer at det i høst og vinter er høy sannsynlighet for at forekomsten av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 blir en god del høyere enn vanlige sesonger. Dette gjelder spesielt influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste. Små barn og eldre er mest utsatt, skriver FHI i en ny risikovurdering.

– Folkehelseinstituttet vurderer at det kan bli stor konsekvens av disse epidemiene i form av betydelig flere innleggelser i sykehus av særlig små barn (med RS-virusinfeksjon, kikhoste og influensa) og av eldre (med influensa og lungebetennelser) enn vanlige vintersesonger. Det kan også bli flere dødsfall. Primærhelsetjenesten vil også få økt belastning, skriver FHI.

Det understrekes at FHI har «moderat tiltro» til risikovurderingen.

I risikovurderingen anbefaler FHI økt overvåking av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19, styrket vaksinasjon og smitteverntiltak og styrket beredskap og årvåkenhet i helsetjenesten.

Både influensa og RS-virus gir normalt utbrudd i vintersesongen, mens kikhoste ses oftest på sensommeren og høsten.

– Det er imidlertid nå rapportert en økning i RS-virusinfeksjoner og at små barn fra andre land blir sykehusinnlagt på et uvanlig tidspunkt i forhold til normalsesong, skriver instituttet.

– Vi har så langt ikke observert en tilsvarende utvikling her i Norge, men vi må være forberedt på at det kan skje, og vil derfor øke oppmerksomheten ved å gi ut denne risikovurderingen, sier overlege, Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

RS-virus forårsaker utbrudd hver vinter. Vanlige kjennetegn er symptomer på vanlig forkjølelse, med hoste og feber. Nesten alle barn har gjennomgått RS-virusinfeksjon før to års alder, men det er også vanlig med reinfeksjon.

ORDLISTE

forberede seg på: planlegge for

kraftig: sterk

bølge: være i urolig bevegelse

forekomst: finnes

utsatt: som lett rammes

risiko: fare

betydelig: omfattende, adskillelig

primærhelsetjenesten: delen av helsevesenet som er organisert i kommunene (leger, helsesøstre, hjemmesykepleiere osv)

belastning: press

moderat: ikke særlig god

overvåking: observasjon

utbrudd: det å bryte ut

imidlertid: likevel

uvanlig: ikke vanlig

tilsvarende: i samme grad

forårsake: være årsak til