Utrops utgave 29 – 2021 er ute nå!

Norske muslimer reagerer på at alle burgere stekes på samme grill

https://dagens.utrop.no/2021/29/