Samiske kvinner har rapportert flere tilfeller av partnervold enn andre kvinner

Forekomsten er størst blant kvinner som har vært utsatt for vold i barndommen.
Foto: Flickr
Samiske kvinner er mer utsatt for partnervold enn ikke-samiske kvinner, om vi skal tro en ny studie fra UiT Norges arktiske universitet.

Av kvinnene i studien rapporterte 17,6 prosent av samiske kvinner en eller flere typer partnervold, mot rundt 11,8 prosent av ikke-samiske kvinner, skriver NRK.

– Våre funn er i tråd med internasjonal forskning som viser at kvinner fra urbefolkning er mer utsatt for partnervold enn kvinner fra majoritetsbefolkningen, sier postdoktor Astrid M. A. Eriksen ved Senter for samisk helseforskning ved UiT.

Hun er en av forskerne bak studiet, som nylig ble publisert i Scandinavian Journal of Public Health, som tar utgangspunkt i data fra SAMINOR 2- undersøkelsen fra 2012 som ser på forekomsten av partnervold i samiske bosetningsområder.

Forekomsten er størst blant kvinner som har vært utsatt for vold i barndommen.

Ifølge statistikk fra Krisesenter Sekretariatet har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.