Utrops utgave 45 – 2021 er ute nå!

Polske grensestyrker brukte vannkanon og tåregass mot migranter

https://dagens.utrop.no/2021/45/