Utrops utgave 27 – 2023 er ute nå!

2 av 10 vil at det skal bli lettere for flyktninger å få opphold i Norge

https://dagens.utrop.no/2023/27/