Kommentarer til det innvandringspolitiske utspillet i Danmark

0Shares

Kristeligt Dagblad stiller seg positiv til forslaget:

– Et så omfattende utspil rommer tallrike problemer, men selv med visse modereringer vil forslaget med stor sandsynlighet begrense innvandringen.

Politiken er dypt uenig og mener: – Regjeringen hadde her en enestående sjanse for å foregå med et godt eksempel og sende et positivt signal til de minoriteter som med denne innvandringspolitiske utspillet har fått enda en bøtte med kaldt vann i hodet av det danske samfunnet.

Avisen konstaterer at en stor del av opplegget tar utgangspunkt i en holdning som sier at det danske folket ikke tåler å bli blandet opp med klodens andre innbyggere. – Eller i klar tekst: Danmark for danskene.

Morgenavisen Jyllands-Posten anser utendingspakken for “som helhet fult akseptabel.”

Weekendavisen forholder seg til gjengjeld sterkt kritisk:

– Planen synes mest å handle om å redde velferdsstaten fra flyktninger og innvandrere. Man vil f. eks. begrense menneskers mulighet til å gifte seg, og verken dette eller avskaffelsen av de facto- begrepet vil bety det store for statistikken. Men hva gjør det når man bare ser ut som om man endelig senker bommene ved grensen? spør avisens lederskribent.

Berlingske Tidende stiller seg overveiende positivt til regjeringsutspillet. Det er gjennom folketingsvalget befolkningen “gjorde det lysende klart at grensen for Danmarks evne til at modta innvandrere er nådd”. Avisen advarer mot, at den kommende debatt “fjerner fokus fra det sentrale: – at det er nødvendig med en ny start på innvandrerpolitikken for å få befolkningen med.

Informations lederskribent ble trist til mote under fremleggelsen av utlendingsutspillet: – Ikke én eneste gang streifet det for ministrene de menneskelige omkostninger som kan avstedkomme som følge av utspillets lange rekker av stramninger, besparelser og ideologiske grep.

Avisen karakteriserer utspillet som “ikke gjennomarbeidet og til dels udokumentert: – Og hva som måtte være, forsøk på rimelige justeringer drukner stort sett i VK- regjeringens forsøk på å leve opp til kravene fra Dansk Folkeparti og til egne krigshyl fra før valget, skriver Information.