Rasisme blant innvandrere

Foto: Illustrasjon.
Foto: Tjook/Flickr
Etniske nordmenn blir ofte beskyldt for å være rasister, men det er mye rasisme blant innvandrere også.
Fatima Ali Madar
Latest posts by Fatima Ali Madar (see all)

Innvandrergrupper omtaler hverandre iblant på måter etniske nordmenn ville finne lite flatterende.

Innvandrere rangerer seg etter hvor mange år de har bodd i Norge. De som kommer sist, får ofte skylden for alt som går galt med integreringen.
Somaliere er av de gruppene som har kortest botid i Norge. De har ankommet Norge som flyktninger, og de fleste mangler skolegang. Alt dette gjør at integreringsprosessen tar tid. Somaliere har derfor ofte fått lupen rettet mot seg både fra andre minoritetsgrupper og fra etniske nordmenn.

Feil fokus
Det har dessverre vært mye ensidig negativ oppmerksomhet gjennom media  på alt som går feil, det hjelper ikke situasjonen nevneverdig. Fokuset har dessverre vært altfor lite på dem som faktisk lykkes, og som har skapt seg en vellykket og integrert tilværelse i Norge. Derfor kan det virke som om disse menneskene er ikke-eksisterende, noe som langt ifra er tilfelle.

Det finnes et stort antall somaliere som blir ferdig med høyere utdanning og har en bra jobb.

Ikke bare negativt
Det finnes et stort antall somaliere som blir ferdig med høyere utdanning og har en bra jobb, men dessverre er det lite fokus på dette. De blir ofte usynlige i havet av anklager mot somaliere som gruppe. Jeg tror personlig at det er på tide å også snakke om det som er positivt i integreringen i stedet for å kun ta opp negative ting. Samtidig må en slutte å skjære alle over en kam, for det er mange som gjør det bra og som bidrar til fellesskapet.

Jeg er selv et levende eksempel på den siste kategorien. Jeg  har vært skattebetaler fra jeg var tenåring, etter seks måneder i Norge, og det gikk riktig vei siden. Jeg skaffet meg fort høyere utdanning og en sikker jobb. På fritiden er jeg politiker og jobber mye med frivillig arbeid.  Jeg ønsker å være godt forbilde for de som er nye i landet og gir andre mye god råd.

Media og politikere har et ansvar for å ikke bare profilere de som markerer seg negativt, men de bør i større grad også belyse faktisk de mange menneskene som utmerker seg ved sine positive bidrag i landet.

Flere eksempler
Heldigvis har det begynt å dukke om noen friske elementer som kanskje kan være med å dra lasset i riktig retning. I konkurransen X faktor imponerer Mo hele Norge med sin stemme og utstråling. Vi har Adow i fotballen og Roda som er en god forfatter.

Forhåpentligvis kan dette være med å vise at somaliere som gruppe er mangfoldig, ikke ensartet, og samtidig være et positivt eksempel for andre somaliere som henger lenger bak, at det faktisk er mulig å lykkes som somalier i Norge, på tross av alle negative forventninger om det motsatte.