– Vi må prioritere de som er her

 
Foto: Wikimedia Commons
Gründere ut mot flere asylsøkere og innflyttere i Nordfjord-bygda Loen.
0Shares

Norfjord Kjøtt-direktør Geir Egil Roksvåg og hotelldirektør Richard Grov som representerer bedrifter med omsetning på 2,8 milliarder kroner og 450-600 ansatte, går sterkt imot etablering av mottaket, skriver fjordingen.no.

Norfjord Kjøtt og Hotel Alexandra er ledende bedrifter innen sine bransjer, med et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft.

– Vi er som næringsdrivande positive til arbeidsinnvandring. Vi er også positive til å legge til rette for personer som må søke asyl av ulike årsaker. Men vi vet at dersom alle parter som må involveres i slike prosesser skal bli fornøyde, så må det settes inn ekstra ressurser. Og det finnes ikke i Loen i dag. Vi må prioritere innvandrerne som bedriftene våre allerede har tatt ansvar for, understreker begge.

Takler ikke tilflytting
Over 200 av arbeidsinnvandrerne er bosatt i Loen, ei bygd med 760 innbyggjarar.

– Å få et mottak med 60 beboere vil medføre at antallet utlendinger øker nærmere 40 prosent. Vi vil ikke kunne takle denne tilflyttingen, sier Roksvåg og Grov til fjordingen.no.