Verden kommer til Sápmi

Urbefolkningssolidaritet over grensene: her jubler new zealandske maorier, og andre urfolksdelegasjoner, over at landet vedtar FNs konvensjon for urbefolkninger. Nå møtes man i Alta og New York for å stake veien videre.
Foto: Broddi Sigurdarson
Urfolk fra hele verden samles i disse dager i Alta i FN-regi.
0Shares

Alta-konferanse, er en forberedende verdenskonferansen for urfolk, som omfatter deltakere fra verdens syv geopolitiske områder, også med representanter fra kvinner og ungdom. Her settes dagsordenen for Verdenskonferansen for urfolk i FN i New York, i september neste år, skriver sagat.no.

I bunnen av dette arbeidet ligger historien. En historie som oftest handler om erobringer, pavebuller, kongelige dekreter, kolonisering og dens konsekvenser og fortsettelse samt de alvorlige miljøproblemer urfolk over hele verden ser komme.

Gjennomgangstonen fra urfolkene er erobrernes energiske forsøk på å undertrykke og utrydde territoriers opprinnelige befolkninger. Svært ofte i en voldelig og overgripende kontekst. 

Likeverdige
FN charteret legger opp til fredelig sameksistens mellom folkeslagene og respekt for prinsippet om like rettigheter og folkenes interne selvstyre.

– En fundamental erkjennelse i dette forum er at urfolk er likeverdige andre folk, og samtidig har rett til å være annerledes og respekteres for det. I dette ligger at urfolk skal slippe diskriminering av noe slag basert på identitet eller kjønn, går det frem i konferansediskusjonen.