Fem grønne grunner

Foto: Marcelo Corvalan
Foto: Privat
Miljøpartiet De Grønne vil samarbeide og forhandle med både høyre- og venstresiden i norsk politikk, fordi vi tror begge sider har gode løsninger, uavhengig av ideologi, om et godt skole- og helsetilbud, et skattesystem som jevner ut forskjellene mellom fattige og rike.
0Shares
Latest posts by Une Aina Bastholm - 2. kandidat for Miljøpartiet De grønne i Oslo (see all)

1. Klimaendringer og miljøødeleggelser truer livsgrunnlaget for fattige mennesker og fremtidige generasjoner. Som et rikt land, med en velferd basert på olje og gass, har vi i Norge et særlig ansvar for å gå foran internasjonalt. De Grønne vil erstatte oljeindustrien med fornybar energi i løpet av de neste 20 årene og kutte våre egne klimagassutslipp med 40 % innen 2020.

2. De Grønne er en del av en internasjonal bevegelse, som vil arbeide for rettferdig fordeling mellom folkegrupper, land og regioner, respekt for naturen og solidaritet med generasjonene som kommer etter oss. Vi mener Norge bør bruke en større andel av vår rikdom i Oljefondet på forskning og investering i en bærekraftig utvikling i fattige land.

3. Vi vil samarbeide og forhandle med både høyre- og venstresiden i norsk politikk, fordi vi tror begge sider har gode løsninger, uavhengig av ideologi, om et godt skole- og helsetilbud, et skattesystem som jevner ut forskjellene mellom fattige og rike. Vi vil også at det skal bli lettere å etablere ny bedrift i Norge, slik at vi får mer mangfold i næringslivet og skaper arbeidsplasser.

4. Mange, spesielt kvinner, gjør en stor ubetalt jobb med omsorg for barn og eldre, og frivillig innsats i organisasjoner og nærmiljø. De Grønne vil gjøre det lettere å kombinere jobb med familieliv, og sørge for at kvinnedominerte yrker (som helse og omsorg) får bedre arbeidsbetingelser og mer rettferdig lønn. Vi vil opprettholde kontantstøtten for toåringer for å gjøre det lettere å være hjemme med de minste barna.

5. Norge må føre en human asylpolitikk. Vi vil ha gode og trygge forhold på asylmottakene og gjøre det mulig for alle som venter på mottak å lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Asylmottak skal ikke isolere mennesker fra samfunnet rundt, men heller gjøre det lettere å lære språket, få midlertidig arbeidstillatelse og et godt helsetilbud i påvente av søknaden.