En grunnlov for alle

 
La oss bruke grunnlovsjubileet til å få en grunnlov basert på menneskerettighetene. 
0Shares
Avatar
Latest posts by Human-Etisk Forbund (see all)
Human-Etisk Forbunds landsstyre oppfordrer Stortinget til å endre paragrafene 2, 4 og 16, slik at vi får et framtidsrettet verdidokument som definerer Norge som en moderne nasjon i internasjonal sammenheng.

“Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne” (§ 2) er et godt og fullverdig verdigrunnlag for Norge. Statsoverhodet må sikres trosfrihet (§ 4), og Den norske kirkes særstilling i grunnloven må fjernes for å lage et reelt skille mellom stat og kirke (§ 16).

På mange måter var Grunnloven av 1814 moderne, men ikke når det gjaldt religion. Vi har noe viktig å lære av vår egen historie når det gjelder utestenging av grupper og enkeltmennesker: Det beste vern om den enkelte borger, er en grunnlov som bygger på verdiene i menneskerettighetene, som ikke kobler nasjonal identitet til religion.

Human-Etisk Forbunds landsstyre oppfordrer i tillegg stortingsrepresentantene til å stemme for å ta menneskerettighetene direkte inn i eget kapittel i Grunnloven, slik Lønning-utvalget anbefaler.

Det ville være en jubileumsgave å være stolt av!