Statsborgertale fra det nye Norge

 
Foto: Privat
Kjære nye statsborgere av Norge, kjære fylkesmann, ærede gjester, familier og venner, kjære alle sammen!
0Shares
Latest posts by Bijan Garakhan, leder av Buskerud Innvandrerråd (see all)

Jeg vil gratulere dere som nye norske statsborgere. Det er en ære for meg å være gjesttaler her i dag. Dette er en viktig dag for meg og for dere. For mange av dere er dette en milepæl, at dere nå har blitt norske statsborgere.

Dere er med rette stolte, samtidig som denne stoltheten kommer med mer ansvar for den enkelte. Jeg husker selv den dagen min familie og jeg ble norske statsborgere. Det var en stor dag. Dessverre var det ikke slike seremonier som i dag, men jeg husker den følelsen som om det var i dag.

Historie min er ikke ulik fra historien til mange i denne sal. Familie min og jeg flyktet fra vårt hjemland fordi vi ville leve i et land som bygde på demokrati og fred.

Ikke bare har vi fått muligheten til å leve i et av verdens mest fredelige og demokratiske land, men vi har også fått ta del. Vi har fått de samme rettighetene på lik linje med alle andre borgere.

Dette viser at vi lever i et moderne samfunn. Vi har alle like rettigheter og like muligheter, Men det følger også med plikter. Vi skal være med på å utvikle det norske samfunnet videre. Vi har alle et samfunnsansvar. Det handler om å lære norsk, ta seg en utdanning eller arbeid.

Vi lever i et fylke som har personer med over 150 forskjellige nasjonaliteter. Det gjør fylket vårt til et spennende sted å leve i. Vi lever i fredsnasjonen Norge. Vi er alle ambassadører for fred, og vi ønsker at verden skal være akkurat de samme verdier det norske samfunnet er bygget på, nemlig demokrati og frihet.

Respekt for forskjellighet, og samhold og omsorg for hverandre er avgjørende. Sammen kan vi gjøre at lokalsamfunnet vårt blir enda bedre. Det handler om å ta vare på hverandre, vise at vi er et sterkt felleskap, at du har en bakgrunn fra et annet land, samtidig som du er en drammenser, eller eikværing som jeg er. Det er dette integrering handler om.

Vi har mange utfordringer slik vi ser i mange byer i forhold til integrering. Det viktigste bidraget vi kan gjøre er å kvitte oss med å sette hverandre i bås. Vi må ikke lenger tenke “vi og de” men “oss”. Dette er et godt utgangspunkt for å starte en ny diskusjon om hvordan vi skal leve sammen.

Dere har allerede vært en del av det norske samfunnet. Norge har også i snart 200 år vært et politisk demokrati. Et demokrati bygget på tanken om folkets aktive deltagelse i samfunnet og verden omkring. Og det er dette åpen politiske samfunnet som i dag er et multikulturelt velferdssamfunn. Et rikere samfunn.

Fra i dag er dere som nye statsborgere del av dette samfunnet, med alt som det innebærer av rettigheter og plikter i henhold til norsk lov og internasjonale konvensjoner. Dere kan nå kreve deres rett på lik linje med andre norske statsborgere. Men vel så viktig; dere har nå et ansvar for å bidra til vårt lands videre utvikling, i takt med de demokratiske idealer som vår grunnlov rommer.

En grunnlov som har gjort det mulig å utvikle et samfunn med stor variasjon i kulturer, nasjonaliteter og meninger. Og som ønsker dere velkommen. For mangfold er hverdagen over hele landet. På skole, arbeid og i fritiden lever vi livene våre sammen med andre som er både like og ulike oss selv. Det gjør oss rikere.

Jeg ønsker dere alle lykke til! Og håper dere husker denne dagen for resten av livet. Lev livet og ta vare på hverandre. Den største gleden i livet, er å glede andre.

Talen ble holdt under statsborgerseremonien i Buskerud 11 mai. Utrop har fått Garakhanis tillatelse til gjenpublisering.