Teologiprofessor får dialogpris

Professor Oddbjørn Leirvik er ansatt ved Det teologiske fakultet i Oslo
Foto: Wikimedia Commons
Teologiprofessor Oddbjørn Leirvik har drevet med religions- og livssynsdialog i mer enn 20 år. Torsdag 15. mai mottok han STLs dialogpris for sitt mangeårige arbeid. Han har bidratt til å utvikle begreper på dialogfeltet, samt dialogens politiske betydning, heter det i juryens begrunnelse.
0Shares

– Religionsdialog er viktig for å knytte oss sammen på tvers av tro og livssyn, sier Oddbjørn Leirvik, forfatter og professor i interreligiøse studier ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo ifølge en pressemelding fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). STL er en paraplyorganisasjon for Norges største religioner og livssyn. STL deler årlig ut en egen dialogpris til personer som utmerker seg på feltet.

Leirvik legger til at religion og livssyn ofte fungerer splittende, slik vi ser det i den konfronterende identitetspolitikken som skaper religionskonflikter også i vårt samfunn.

På slutten av 80-tallet virket Leirvik som sogneprest og inviterte muslimer til dialog. Siden den gang har han deltatt aktivt i religionsdialogen i Norge. Han tok blant annet initiativ til å etablere en fast kontaktgruppe for Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge i 1993, og var nylig medlem av det regjeringsoppnevnte tros- og livssynspolitisk utvalget, også kalt Stålsett-utvalget. Det kommer fram i pressemeldingen. 

Oddbjørn Leirvik
Foto : Teologisk fakultet

Gjennom kurs og dialogdeltakelse, bøker og artikler, debattinnlegg og egne nettsider formidler Leirvik sin kunnskap om dialog til teologistudenter, kirkefolk, minoriteter, myndigheter og befolkningen for øvrig, heter det blant annet i pressemeldingen.

FAKTA: 

Oddbjørn Leirvik (født 18. august 1951 i Ålesund) er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans primære forskningsfelt er islam og kristen-muslimske relasjoner, religionsdialog, flerkulturell etikk, samt religion og politikk.

Leirvik var medlem av styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet fra 2000 til 2008, og av det statlige Tros- og livssynspolitisk utvalg fra 2010 til 2012. Han er medlem av Teologisk Nemnd under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (for perioden 2008-2014), og av redaksjonen for tidsskriftet Kirke og kultur (fra 2008, vitenskapelig redaktør fra 2010).